Ano 2019

Prospección arqueolóxica. Actualización de planimetrías e fichas da D.X. de Patrimonio.

 

Ano 2017

Prospección arqueolóxica. Planimetrías e fichas da D.X.P. Traballos topográficos,LIDAR, e modelado 3D

Antropoloxía

Traballos de prospección e contraste de información de corte etnográfico

Fichas dos Xacementos

Oficiais da Consellería de Cultura

Imaxes 3D

LIDAR e modelado fotogramétrico

Planimetrías

2019 - 2017

Estudo de materiais

Feito polo GEPN - AAT do Departamento de Historia da USC

  • ver panel
  • ver panelver panel ver panel